Pen- en/of potloodverdikkers Welke pen- en/of potloodverdikker is geschikt?

 Pen- en/of potloodverdikker ´hard´

 Pen- en/of potloodverdikker ´middel´

 Pen- en/of potloodverdikker ´zacht´